Imamo dva gasilca usposobljena za gašenje požarov v naravi

Jaka Bricman in Matjaž Kranjc sta danes uspešno zaključila tečaj za gašenje požarov v naravnem okolju.

ČESTITAMO!


Imamo 5 novih nižjih gasilskih častnikov

V soboto 16.6.2018 je 5 naših članov uspešno končalo praktično preverjanje za nižje gasilske častnike na Igu. S tem so zaključili tečaj za nižjega gasilskega čatnika.Še trije člani tehnični reševalci


Od četrtka 1.3.2018 do sobote 3.3.2018 je na Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekal tečaj za tehnične reševalce. Trije naši člani (Sebastijan, Mitja in David) so tečaj uspešno opravili.

Še štirje naši člani usposobljeni za IDA

V soboto 25.11. 2017 so štirje naši člani uspešno opravili usposabljanje za dihalne naprave v centru za izobraževanje v Pekrah. 
Želimo jim, da bodo pridobljeno znanje uspešno prenesli še na ostale člane operative.
Čestitamo.


NA POMOČ!
Društvena vaja na kmetiji Mikeln

V soboto, 28.10.2017, je operativa PGD Turiška vas izvedla vajo na kmetiji Mikeln. Po scenariju vaje je v garaži gospodarskega poslopja nastal požar. Ujeti sta bili tudi dve osebi. Pred reševanjem pa je bilo potrebno poskrbeti tudi za prosto intervencijsko pot, kar je tudi tema letošnjega meseca požarne varnosti.

Operativna enota je s posredovanjem zunanjega in notranjega napada, ter z znanjem prvih posredovalcev uspešno izvedla vajo.

Obnovitvene operativne vaje z IDA

Dva naša operativna člana sta se udeležila operativnih vaj z IDA v Pekrah in uspešno opravila vse zahtevane naloge.

Ogled požarnega okoliša in hidrantov

V okviru meseca požarne varnosti smo operativci PGD Turiška vas izvedli ogled našega požarnega okoliša in izvedli pregled delovanja hidrantov z namenom dobrega poznavanja požarnega okoliša in lokacij hidrantov.