Obnovitvene operativne vaje z IDA

Dva naša operativna člana sta se udeležila operativnih vaj z IDA v Pekrah in uspešno opravila vse zahtevane naloge.

Ogled požarnega okoliša in hidrantov

V okviru meseca požarne varnosti smo operativci PGD Turiška vas izvedli ogled našega požarnega okoliša in izvedli pregled delovanja hidrantov z namenom dobrega poznavanja požarnega okoliša in lokacij hidrantov.