Obnovitvene operativne vaje z IDA

Dva naša operativna člana sta se udeležila operativnih vaj z IDA v Pekrah in uspešno opravila vse zahtevane naloge.