Še štirje naši člani usposobljeni za IDA

V soboto 25.11. 2017 so štirje naši člani uspešno opravili usposabljanje za dihalne naprave v centru za izobraževanje v Pekrah. 
Želimo jim, da bodo pridobljeno znanje uspešno prenesli še na ostale člane operative.
Čestitamo.


NA POMOČ!
Društvena vaja na kmetiji Mikeln

V soboto, 28.10.2017, je operativa PGD Turiška vas izvedla vajo na kmetiji Mikeln. Po scenariju vaje je v garaži gospodarskega poslopja nastal požar. Ujeti sta bili tudi dve osebi. Pred reševanjem pa je bilo potrebno poskrbeti tudi za prosto intervencijsko pot, kar je tudi tema letošnjega meseca požarne varnosti.

Operativna enota je s posredovanjem zunanjega in notranjega napada, ter z znanjem prvih posredovalcev uspešno izvedla vajo.