Še štirje naši člani usposobljeni za IDA

V soboto 25.11. 2017 so štirje naši člani uspešno opravili usposabljanje za dihalne naprave v centru za izobraževanje v Pekrah. 
Želimo jim, da bodo pridobljeno znanje uspešno prenesli še na ostale člane operative.
Čestitamo.


NA POMOČ!